OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

  • Naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac dla pracowników,
  • Naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie rachunków do umów zleceń oraz umów o dzieło,
  • Sporządzanie deklaracji wymaganych w ZUS oraz Urzędzie Skarbowym,
  • Zgłaszanie oraz wyrejestrowywanie pracowników z ZUS.
  • Przygotowywanie świadectw pracy oraz zaświadczeń o wynagrodzeniach dla pracowników,
  • Prowadzenie dokumentacji kadrowej.